Demokracja w
Europie Środkowo-Wschodniej

My, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i społeczności biznesowej Europy Centralnej i Wschodniej, zebraliśmy się w Brukseli, aby złożyć niniejszą Deklarację, okazać dumę z postępów w naszym regionie, które nastąpiły w przeciągu ostatniego ćwierćwiecza, i wyrazić nasze wsparcie dla tych zmian. Reformy wywołały ogromny i bezprecedensowy rozwój wolności, przedsiębiorczości oraz ogólny wzrost. Nasze kraje wniosły istotny wkład w demokratyczne, gospodarcze i społeczne życie Europy.

Społeczeństwo obywatelskie i społeczność biznesowa Europy Centralnej i Wschodniej będą w dalszym ciągu wspierać ludzką godność, wolność, demokrację, równość, przedsiębiorczość, praworządność i szacunek dla praw człowieka. Będziemy promować te wartości w obliczu następujących wyzwań, z którymi musimy się mierzyć:

 • Brak niezależności i odpowiedzialności kluczowych instytucji politycznych, w tym niezawisłości sądownictwa, co prowadzi do nadużywania władzy i korupcji oraz powoduje, że pojawia się zagrożenie dla sytuacji gospodarczej krajów regionu i następuje delegitymizacja demokracji w oczach opinii publicznej.
 • Rozpowszechnianie oportunistycznej polityki gospodarczej dla partykularnych korzyści, na szkodę społeczeństwa i gospodarki, oraz likwidacja systemu kontroli i doraźne zmiany kierunku polityki, które stanowią zagrożenie dla gospodarki i demokracji w długofalowej perspektywie.
 • Coraz niższe zaangażowanie obywatelskie w sferze polityki i debaty publicznej, co negatywnie wpływa na kondycję demokracji, i równocześnie płynące z różnych stron sceny politycznej groźby pod adresem organizacji obywatelskich i mediów, naruszające ich niezależność oraz ograniczające wymianę myśli i dialog pomiędzy państwem a obywatelami.
 • Epatowanie części społeczeństwa rozwiązaniami przekraczającymi konstytucyjne granice demokracji w sytuacjach, gdy obywatele nie widzą związku pomiędzy jakością demokracji a jakością życia, co jeszcze bardziej pogłębia korelację pomiędzy ograniczonymi możliwościami ekonomicznymi a otwartością na skrajne opcje polityczne.
 • Pogorszenie perspektyw demokratycznych i gospodarczych, co jest głęboko zakorzenione w systemie kształcenia, który nie uczy krytycznego myślenia i nie zachęca do postawy obywatelskiej ani do przedsiębiorczości.

Chcąc promować wartości związane z wolnością, demokracją i dobrobytem, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i środowiska biznesowego Europy Centralnej i Wschodniej oraz partnerzy transatlantyccy wspierają kroki idące w kierunku:

 • Umocnienia roli społeczeństwa obywatelskiego w zachowaniu transparentności i odpowiedzialności w systemie rządów oraz większego otwarcia na konsultacje społeczne w procesie podejmowania decyzji.
 • Nakłaniania partii politycznych, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności biznesowej, aby przekazywały i wcielały w życie wartości demokratyczne, zachęcając do szerszego angażowania się w sprawy publiczne i przedstawiania alternatyw wobec skrajnych przekazów.
 • Zwiększania zaangażowania środowiska biznesowego w mobilizację zasobów i wiedzy pozwalających na odnowę wsparcia społecznego dla pluralizmu i utrzymania przestrzeni dla działań społeczeństwa obywatelskiego.
 • Promowania polityki, która poprawia klimat dla rozwoju przedsiębiorczości, pozytywnie wpływa na wzrost gospodarczy, wzmacnia klasę średnią i zwiększa liczbę obywateli uważających się za podmiot demokracji, równocześnie tworząc otwarte, sprawiedliwe i konkurencyjne otoczenie, atrakcyjne dla inwestorów i wykwalifikowanych pracowników.
 • Wspierania reform edukacji, włącznie ze szkoleniem nauczycieli, które kładłyby coraz większy nacisk na wysoką jakość kształcenia w zakresie demokracji, aktywnej postawy obywatelskiej, spraw bieżących i krytycznego myślenia.
 • Utrzymania i wzmocnienia dialogu transatlantyckiego oraz współpracy w powyższych kwestiach.

Zobowiązujemy się podejąć kolejne kroki przez sformułowanie konkretnych strategii i praktyczne działaia, aby potwierdzić nasze oddanie sprawie otwartego, zintegrowanego, pluralistycznego i transparentnego otoczenia polityczno-gospodarczego. Wzywamy administrację publiczną do podejmowania działań zgodnych z niniejszą agendą i zachęcamy naszych współobywateli do większej aktywności na rzecz społeczeństwa i okazania swego poparcia dla tej Deklaracji. 

 

Podpisz deklarację

Twoje dane

  

[Twój podpis]

Podpisz

Share this with your friends:

   

Dołącz do 116 osób, które podpisały deklarację

116 Ferenc P. Hungary and UK hungarian
115 Fifi B. Bulgaria
114 Marián S. Slovakia
113 Viera . Slovakia Bratislava Policy Institute
112 Ľubomír T. Slovensko Bratislava
111 Lukáš M. Slovakia
110 Ivan K. Slovakia Zvolen
109 Katarina F. Slovakia Zvolen
108 Igor G. Slovakia
107 Dominik H.
106 Juraj P. Slovakia
105 Milan Z. Slovakia Brusel
104 Pavol P. Košice
103 Dušan H. Slovakia Spišská Nová ves
102 Stanislav F. Slovensko Nemocnica
101 Pavol K. Slovakia Bratislava
100 Katarína A. Slovakia Nitra
99 Marian S. Slovakia Kosice
98 Marian P. Slovakia Hrnčiarska Ves
97 Simona J. Norway Oslo
96 Jan M. Slovakia Trencin
95 Richard . Slovensko Žilina
94 Dusan S. Slovakia Ochodnica
93 Mario U. Slovakia Topolcany
92 Michal V. Slovakia Malacky
91 Marek O. Slovensko Žilina
90 Marian P. Slovkia
89 Ladislav N. Slovakia Bratislava
88 Juraj V. Slovakia Bratislava
87 Juraj D. Slovakia
86 Jan T. Slovakia
85 Róbert J. Slovensko Banská Bystrica 4
84 Alica . Slovakia Stránske
83 Peter R. Slovakia Svidník
82 Ladislav H. Slovakia Michalovce
81 Ján K.
80 Dusan K. Slovensko Vrutky
79 Frantisek K. Slovakia Kosice
78 Lukáš P. Slovakia Hlohovec
77 Martin L. Slovakia
76 Adis M. Bosnia and Herzegovina
75 Dritan M. Albania Economics, philosophy, history
74 Xhabija F. Albania Yes
73 shkelqim s. shqiperi
72 Domi V. Albania
71 Liliana D. Albania
70 Aurel G. Albania
69 Ilir C. Albania
68 Ardian M. Albania
67 Andi T. Albania Civil society
66 Zoica Z. Albania Lecturer
65 Bashkim Z. Albania
64 Ton P. Milano
63 Dedndreu P. Albania
62 Enkeleda M. Albania Yes
61 Antonjeta P. Albania Female
60 Zef P. Albania
59 Branko R. Serbia University of Belgrade
58 Brandon H. United States
57 John Z. United States Center for International Private Enterprise
56 Jakub J. Czech Republic European Values Think-Tank
55 Ruslan S. Bulgaria Center for the Study of Democracy
54 Ivan K. Slovakia Nitra
53 Peter M. Slovakia
52 Pavel H. Slovakia Pontis Foundation
51 Patrik D. Slovakia
50 Gabriel S. Slovakia Transparency International Slovakia
49 Ojars S. Latvia University of Latvia
48 Martin B. Slovakia Bratislava
47 Lubica T. Slovakia NGO media manager
46 Ján K. Slovakia INEKO
45 Mikuláš S. Slovak republic
44 Richard D. Slovakia INESS
43 Lubos L. Slovakia
42 Miroslav K. Slovakia Bratislava
41 Dusan O. Slovakia
40 Viera K. Slovakia
39 Ondrej S. Slovakia PAS
38 Emilia B. Slovensko Bratislava
37 Ivan K. Slovakia Slovak
36 Jozef H. Slovakia
35 Pavel N.
34 Elena P. Slovakia
33 sona S. Slovakia Comenius University
32 Alexander D. Slovakia SFPA
31 Damas G. Slovakia Bratislava
30 Peter D. Slovakia
29 Mieczyslaw B. Poland IPED
28 Petra R. Hungary Budapest Institute
27 Balazs V. Hungary ELTE University
26 Tomáš . Slovakia Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA)
25 Grigorij M. Slovakia Institute for Public Affairs
24 Alban H. Kosovo Riinvest Institute for Development Research
23 Ján R. Slovakia
22 Miloslav P. Slovensko Bratislava
21 Gergana J. Bulgaria Access to Information Prgramm
20 Adrian N. Bulgaria Institute for Market Economics
19 Alex K. UK & Belarus IHS Markit
18 Ilya Z. USA Free Russia Foundation
17 Anders A. United States Atlantic Council
16 Jennifer A. United States CIPE
15 Marc S. United S Center for International Private Enterprise
14 Boris B. Serbia University of Belgrade, School of Law
13 Ivanka T. Bulgaria Sofia
12 Desislava N. Bulgaria Institute for Market Ecnomics
11 Petar G. Bulgaria IME
10 Lenko L. Bulgaria America for Bulgaria Foundation
9 Emil G. Bulgaria
8 Marek T. Poland Civil Development Forum (FOR)
7 Connor L. United States NGO
6 mickey p. United States
5 Andras L. Magyarország TI Hungary
4 Peter G. Slovakia INEKO
3 Richard M. Slovakia Friends of Slovakia
2 Martina H. United States NGO
1 Anna K. USA/Poland Anna Kompanek