Közép- és Kelet-Európai
Demokrácia Projekt

A 20. század végén a közép- és kelet-európai országok nagyszabású átalakulásba kezdtek, hogy megteremtsék a demokráciát és a piacgazdaságot, ami felvillantotta az erősebb, összetartóbb és szabadabb Európa kiépítésének lehetőségét. Az utóbbi években azonban kétségek merültek fel a régió kilátásait illetően a politikai problémák és a sorozatos korrupciós ügyek miatt.

A jelen problémáira adott reakcióként a közép- és kelet-európai civil társadalom és az üzleti világ képviselői, valamint a régió jeles kutatói a washingtoni székhelyű Center for International Private Enterprise (CIPE, http://www.cipe.org/) kezdeményezésére újra aktivizálni kívánják az egykori reformerek hálózatait annak érdekében, hogy megerősítsék a demokráciát és a transzatlanti kapcsolatokat Európa jövője érdekében.

 1. június elsején a CIPE és regionális partnerei Brüsszelben találkoztak, hogy útjára indítsanak egy deklarációt, amely a demokratikus értékek elengedhetetlen szerepét és a szabadpiaci elvek fontosságát kívánja nyomatékosítani Kelet- és Közép-Európában. A nyilatkozat olyan kutatások eredményeit veszi alapul, amelyek azt elemzik, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük a régiónak, illetve milyen kockázatok fenyegetik a régió állampolgárait.

A nyilatkozat megerősíti a közép- és kelet-európai országok elkötelezettségét a szabadság és a jólét iránt és kiemeli a transzatlanti partnerek szerepét a demokratikus és gazdasági reformokhoz való hozzájárulásban.

 1. június. 1. – Brüsszel, Belgium.

Mi, a közép- és kelet-európai civil társadalom és üzleti világ képviselői azért gyűltünk össze Brüsszelben, hogy kiadjuk e nyilatkozatot, amellyel kifejezzük elismerésünket a régió elmúlt negyedszázad alatt elért eredményei iránt, és támogatásunkról biztosítsuk a térséget. Az átmenet demokratikus és a piaci reformjai a szabadság elterjesztéséhez, pezsgő vállalkozói szellemhez és növekedéshez vezettek. Országaink hozzájárultak az európai demokrácia, gazdaság és társadalom fejlődéséhez.  

Közép- és Kelet-Európa társadalmának és vállalatainak a jövőben is szüksége lesz az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a vállalkozói szellem, a jogszerűség, továbbá és az emberi jogok tiszteletben tartására. Ezen értékek népszerűsítését a jövőben is folytatni fogjuk az alábbi kihívások ellenére is:

 • A régió számos országában megfigyelhető az állami intézmények függetlenségének és elszámoltathatóságának hiánya, ami a hatalommal való visszaéléshez és korrupcióhoz vezet, kockára téve ezzel a régió országainak gazdasági növekedését és hozzájárulva az intézményekkel szembeni bizalom eróziójához.
 • Több helyen opportunista gazdaságpolitikát valósítanak meg a politikai alapon történő gazdagodás érdekében, a társadalom és a gazdaság kárára. A fékeket és az ellensúlyokat felszámolták, a szabályozói környezetet kiszámíthatatlansága a hosszútávú gazdasági fejlődést és a demokráciát fenyegeti.
 • Csökkent az állampolgári részvétel a közéletben, ami sérti a pluralizmus elvét. A civil szervezetek és a média függetlenségének korlátozására érkező törekvések aláássák a köz- és a civil szektor közti párbeszédet.
 • Amikor az állampolgárok nem kötik össze az életminőséget a demokrácia minőségével, akkor a radikális politikai eszmék egyre inkább teret nyernek.
 • A romló demokratikus és gazdasági kilátások egyik oka a nem megfelelő oktatási rendszer. A jelenlegi oktatási rendszer nem képes arra, hogy kritikus gondolkodásra tanítsa a fiatalokat, és nem ösztönöz sem a polgári, sem a vállalkozói gondolkodásmód elsajátítására.

A szabadság, demokrácia és a fejlődés értékeinek terjesztése érdekében a közép- és kelet-európai civil társadalom és üzleti világ képviselői a transzatlanti partnerekkel együtt támogatják a következő lépéseket:

 • Szükséges a civil társadalom megerősítése annak érdekében, hogy a kormányzás átlátható és elszámoltatható legyen.
 • Fontos, hogy a politikai pártok, a civil társadalom és az üzleti világ ösztönözve legyen a demokratikus értékek tiszteletben tartására, előmozdítva a demokratikus közéleti részvételt.
 • Az üzleti világgal való kapcsolatot el kell mélyíteni az új források mozgósítása és a tapasztalatcsere érdekében. Ezáltal megerősítjük a társadalom elkötelezettségét a pluralizmus iránt és fejlesztjük a civil társadalmat.
 • Olyan politikák kialakítására van szükség, amelyek javítják a vállalkozói környezetet, előmozdítják a növekedést, erősítik a középosztályt és növelik a demokráciában érdekelt állampolgárok számát. Nyitott, tisztességes és versenyképes környezetet kívánunk teremteni, amely egyaránt vonzó a befektetők és a képzett munkaerő számára.
 • Oktatási reformokra van szükség, beleértve a tanárképzést is, amelyek révén a diákokat demokráciára, aktív állampolgárságra, és kritikai gondolkodásra nevelik.
 • A transzatlanti párbeszéd és együttműködés fenntartása és megerősítése az előbb említett ügyek kapcsán.

Vállaljuk, hogy konkrét stratégiákat dolgozunk ki és gyakorlati lépéseket teszünk a nyitott, befogadó, plurális és átlátható politikai és gazdasági környezet érdekében. Felszólítjuk köztisztviselőinket, hogy járjanak el ennek megfelelően, és felkérjük polgártársainkat, hogy a közélet aktívabb résztvevőivé váljanak, továbbá csatlakozzanak e nyilatkozathoz.

Írja alá a Nyilatkozatot!

Az adataid

  

[Aláírásod]

Share this with your friends:

   

 

Csatlakozz az eddigi 116 aláíróhoz!

116 Ferenc P. Hungary and UK hungarian
115 Fifi B. Bulgaria
114 Marián S. Slovakia
113 Viera . Slovakia Bratislava Policy Institute
112 Ľubomír T. Slovensko Bratislava
111 Lukáš M. Slovakia
110 Ivan K. Slovakia Zvolen
109 Katarina F. Slovakia Zvolen
108 Igor G. Slovakia
107 Dominik H.
106 Juraj P. Slovakia
105 Milan Z. Slovakia Brusel
104 Pavol P. Košice
103 Dušan H. Slovakia Spišská Nová ves
102 Stanislav F. Slovensko Nemocnica
101 Pavol K. Slovakia Bratislava
100 Katarína A. Slovakia Nitra
99 Marian S. Slovakia Kosice
98 Marian P. Slovakia Hrnčiarska Ves
97 Simona J. Norway Oslo
96 Jan M. Slovakia Trencin
95 Richard . Slovensko Žilina
94 Dusan S. Slovakia Ochodnica
93 Mario U. Slovakia Topolcany
92 Michal V. Slovakia Malacky
91 Marek O. Slovensko Žilina
90 Marian P. Slovkia
89 Ladislav N. Slovakia Bratislava
88 Juraj V. Slovakia Bratislava
87 Juraj D. Slovakia
86 Jan T. Slovakia
85 Róbert J. Slovensko Banská Bystrica 4
84 Alica . Slovakia Stránske
83 Peter R. Slovakia Svidník
82 Ladislav H. Slovakia Michalovce
81 Ján K.
80 Dusan K. Slovensko Vrutky
79 Frantisek K. Slovakia Kosice
78 Lukáš P. Slovakia Hlohovec
77 Martin L. Slovakia
76 Adis M. Bosnia and Herzegovina
75 Dritan M. Albania Economics, philosophy, history
74 Xhabija F. Albania Yes
73 shkelqim s. shqiperi
72 Domi V. Albania
71 Liliana D. Albania
70 Aurel G. Albania
69 Ilir C. Albania
68 Ardian M. Albania
67 Andi T. Albania Civil society
66 Zoica Z. Albania Lecturer
65 Bashkim Z. Albania
64 Ton P. Milano
63 Dedndreu P. Albania
62 Enkeleda M. Albania Yes
61 Antonjeta P. Albania Female
60 Zef P. Albania
59 Branko R. Serbia University of Belgrade
58 Brandon H. United States
57 John Z. United States Center for International Private Enterprise
56 Jakub J. Czech Republic European Values Think-Tank
55 Ruslan S. Bulgaria Center for the Study of Democracy
54 Ivan K. Slovakia Nitra
53 Peter M. Slovakia
52 Pavel H. Slovakia Pontis Foundation
51 Patrik D. Slovakia
50 Gabriel S. Slovakia Transparency International Slovakia
49 Ojars S. Latvia University of Latvia
48 Martin B. Slovakia Bratislava
47 Lubica T. Slovakia NGO media manager
46 Ján K. Slovakia INEKO
45 Mikuláš S. Slovak republic
44 Richard D. Slovakia INESS
43 Lubos L. Slovakia
42 Miroslav K. Slovakia Bratislava
41 Dusan O. Slovakia
40 Viera K. Slovakia
39 Ondrej S. Slovakia PAS
38 Emilia B. Slovensko Bratislava
37 Ivan K. Slovakia Slovak
36 Jozef H. Slovakia
35 Pavel N.
34 Elena P. Slovakia
33 sona S. Slovakia Comenius University
32 Alexander D. Slovakia SFPA
31 Damas G. Slovakia Bratislava
30 Peter D. Slovakia
29 Mieczyslaw B. Poland IPED
28 Petra R. Hungary Budapest Institute
27 Balazs V. Hungary ELTE University
26 Tomáš . Slovakia Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA)
25 Grigorij M. Slovakia Institute for Public Affairs
24 Alban H. Kosovo Riinvest Institute for Development Research
23 Ján R. Slovakia
22 Miloslav P. Slovensko Bratislava
21 Gergana J. Bulgaria Access to Information Prgramm
20 Adrian N. Bulgaria Institute for Market Economics
19 Alex K. UK & Belarus IHS Markit
18 Ilya Z. USA Free Russia Foundation
17 Anders A. United States Atlantic Council
16 Jennifer A. United States CIPE
15 Marc S. United S Center for International Private Enterprise
14 Boris B. Serbia University of Belgrade, School of Law
13 Ivanka T. Bulgaria Sofia
12 Desislava N. Bulgaria Institute for Market Ecnomics
11 Petar G. Bulgaria IME
10 Lenko L. Bulgaria America for Bulgaria Foundation
9 Emil G. Bulgaria
8 Marek T. Poland Civil Development Forum (FOR)
7 Connor L. United States NGO
6 mickey p. United States
5 Andras L. Magyarország TI Hungary
4 Peter G. Slovakia INEKO
3 Richard M. Slovakia Friends of Slovakia
2 Martina H. United States NGO
1 Anna K. USA/Poland Anna Kompanek