Проект за демокрация в
Централна и Източна Европа

Когато страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) започнаха своите амбициозни реформи към демокрация и пазарна икономика в края на ХХ век, мнозина бяха оптимисти за създаването на по-силна, по-сплотена и по-свободна Европа. В последните години обаче се появиха съмнения за постигнатото в региона в контекста на предизвикателствата пред политиките и управлението, в това число и упоритата корупция. В отговор, с подкрепата на Центъра за международна частна инициатива (CIPE, http://www.cipe.org/) от Вашингтон, представители на гражданското общество, бизнеса и академичната общност от ЦИЕ се събраха, за да вдъхнат нов живот на мрежите от реформатори, да върнат региона на пътя към демократичността и да препотвърдят важността на трансатлантическите връзки за бъдещето на Европа.

На 1 юни 2017 г. CIPE и неговите регионални партньори се събраха в Брюксел, за да се обединят около декларация, която отстоява ключовата роля на демократичните ценности и принципите на свободния пазар за ЦИЕ. Декларацията, подготвена от местни лидери,  се основава на дълбочинни проучвания и анализи на предизвикателствата в региона и проблемите на неговите жители.

Декларацията повтаря ангажимента за защита на ценностите на свободата и просперитета в ЦИЕ и ролята на трансатлантическите партньори в продължаването на демократичните и икономически реформи.

01.06.2017 г. - Брюксел, Белгия

Ние, представители на гражданското общество и бизнеса от Централна и Източна Европа се събрахме в Брюксел, за да публикуваме тази декларация, с която заявяваме гордостта и подкрепата си за прогреса, който постигна нашия регион през последните 25 години. Реформите доведоха до драматично и безпрецедентно разширяване на свободата, насърчаване на предприемачеството и растеж. Нашите страни направиха важен принос към демократичния, икономически и социален живот на Европа.

Гражданското общество и бизнеса на ЦИЕ ще продължи да защитава човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, предприемачеството, върховенството на закона и спазването на човешките права. Заставаме зад тези ценности в лицето на новите предизвикателства, в това число:

 • Липсата на независимост и отчетност на ключови политически институции, включително съдебната система, което води до злоупотреби с власт и корупция, които от своя страна създават риск за икономическото състояние на страните от региона и сриват легитимността на демокрацията в очите на обществеността.
 • Провеждането на опортюнистични икономически политики в преследване на партийни цели и в ущърб на обществото и икономиката, съчетано с премахването на механизмите за контрол и отчетност и промените в политиките в обслужване на конкретни цели заплашват дълготрайното развитие на икономиката и издръжливостта на демокрацията.
 • Отказът от намеса на гражданите в политиката и публичния дебат, който отнема от  жизнеността на демокрацията, заедно със заплахите от страна на целия политически спектър за независимостта на организациите на гражданското общество и медиите ограничава обменът на идеи и диалога между държавата и обществеността.
 • В случаите, в които гражданите не свързват демокрацията и качеството на живот, привлекателността на решения извън конституционните демократични граници за някои граждани расте, което задълбочава връзката между икономическите възможности и отвореността към крайните политически позиции.
 • Отслабените възгледи за демокрацията и икономиката, следствие от неподходящите образователни системи, които не успяват да възпитават критично мислене и не окуражават гражданските и предприемачески позиции.

В защита на ценностите на свободата, демокрацията и просперитета, представителите на гражданското общество и бизнеса в ЦИЕ и трансатлантическите партньори подкрепят стъпки в посока на:

 • Възстановяване на ролята на гражданското общество в съхраняването на прозрачността и отчетността в управлението, както и улесняване на по-широки обществени консултации при вземането на решения.
 • Подтикване на политическите партии, гражданското общество и бизнеса към изтъкване и упражняване на демократичните ценности с цел окуражаване на по-широко включване в обществените дейности и предоставяне на алтернативи на крайните послания.
 • По-голямо включване на бизнеса в мобилизирането на ресурси и знание за потвърждаване на ангажименти на обществото към плурализма и запазването на мястото на гражданското общество.
 • Подкрепа за политики, които подобряват средата за предприемачество за създаване на растеж, подсилване на средната класа и увеличаване на броя граждани, които се считат за страна в демократичния прогрес и спомагат за създаването на отворена, честна и конкурентна среда, привлекателна за инвеститори и висококвалифицирани работници.
 • Окуражаване на образователни реформи, в това число обучения на учители, които поставят акцент върху висококачественото обучение в областта на демокрацията, гражданското участие, актуалните събития и критичното мислене.
 • Поддържане и засилване на трансатлантическия диалог и съдействие по тези въпроси.
 • Поемаме ангажимент да формулиране конкретни стратегии и да предприемем практични действия, като отново потвърждаваме ангажимента си към отворена, приобщаваща, плуралистична и прозрачна политическа и икономическа среда. Призоваваме представителите на държавите в региона да действат в посока изпълняването на тези цели и каним гражданите да станат по-активни участници в нашите общества, присъединявайки се към нашия ангажимент към Декларацията.

подпишете декларацията

Вашата информация

  

[Вашият подпис]

Share this with your friends:

   

Присъединете се към останалите 116, които са подписали петицията преди Вас.

116 Ferenc P. Hungary and UK hungarian
115 Fifi B. Bulgaria
114 Marián S. Slovakia
113 Viera . Slovakia Bratislava Policy Institute
112 Ľubomír T. Slovensko Bratislava
111 Lukáš M. Slovakia
110 Ivan K. Slovakia Zvolen
109 Katarina F. Slovakia Zvolen
108 Igor G. Slovakia
107 Dominik H.
106 Juraj P. Slovakia
105 Milan Z. Slovakia Brusel
104 Pavol P. Košice
103 Dušan H. Slovakia Spišská Nová ves
102 Stanislav F. Slovensko Nemocnica
101 Pavol K. Slovakia Bratislava
100 Katarína A. Slovakia Nitra
99 Marian S. Slovakia Kosice
98 Marian P. Slovakia Hrnčiarska Ves
97 Simona J. Norway Oslo
96 Jan M. Slovakia Trencin
95 Richard . Slovensko Žilina
94 Dusan S. Slovakia Ochodnica
93 Mario U. Slovakia Topolcany
92 Michal V. Slovakia Malacky
91 Marek O. Slovensko Žilina
90 Marian P. Slovkia
89 Ladislav N. Slovakia Bratislava
88 Juraj V. Slovakia Bratislava
87 Juraj D. Slovakia
86 Jan T. Slovakia
85 Róbert J. Slovensko Banská Bystrica 4
84 Alica . Slovakia Stránske
83 Peter R. Slovakia Svidník
82 Ladislav H. Slovakia Michalovce
81 Ján K.
80 Dusan K. Slovensko Vrutky
79 Frantisek K. Slovakia Kosice
78 Lukáš P. Slovakia Hlohovec
77 Martin L. Slovakia
76 Adis M. Bosnia and Herzegovina
75 Dritan M. Albania Economics, philosophy, history
74 Xhabija F. Albania Yes
73 shkelqim s. shqiperi
72 Domi V. Albania
71 Liliana D. Albania
70 Aurel G. Albania
69 Ilir C. Albania
68 Ardian M. Albania
67 Andi T. Albania Civil society
66 Zoica Z. Albania Lecturer
65 Bashkim Z. Albania
64 Ton P. Milano
63 Dedndreu P. Albania
62 Enkeleda M. Albania Yes
61 Antonjeta P. Albania Female
60 Zef P. Albania
59 Branko R. Serbia University of Belgrade
58 Brandon H. United States
57 John Z. United States Center for International Private Enterprise
56 Jakub J. Czech Republic European Values Think-Tank
55 Ruslan S. Bulgaria Center for the Study of Democracy
54 Ivan K. Slovakia Nitra
53 Peter M. Slovakia
52 Pavel H. Slovakia Pontis Foundation
51 Patrik D. Slovakia
50 Gabriel S. Slovakia Transparency International Slovakia
49 Ojars S. Latvia University of Latvia
48 Martin B. Slovakia Bratislava
47 Lubica T. Slovakia NGO media manager
46 Ján K. Slovakia INEKO
45 Mikuláš S. Slovak republic
44 Richard D. Slovakia INESS
43 Lubos L. Slovakia
42 Miroslav K. Slovakia Bratislava
41 Dusan O. Slovakia
40 Viera K. Slovakia
39 Ondrej S. Slovakia PAS
38 Emilia B. Slovensko Bratislava
37 Ivan K. Slovakia Slovak
36 Jozef H. Slovakia
35 Pavel N.
34 Elena P. Slovakia
33 sona S. Slovakia Comenius University
32 Alexander D. Slovakia SFPA
31 Damas G. Slovakia Bratislava
30 Peter D. Slovakia
29 Mieczyslaw B. Poland IPED
28 Petra R. Hungary Budapest Institute
27 Balazs V. Hungary ELTE University
26 Tomáš . Slovakia Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA)
25 Grigorij M. Slovakia Institute for Public Affairs
24 Alban H. Kosovo Riinvest Institute for Development Research
23 Ján R. Slovakia
22 Miloslav P. Slovensko Bratislava
21 Gergana J. Bulgaria Access to Information Prgramm
20 Adrian N. Bulgaria Institute for Market Economics
19 Alex K. UK & Belarus IHS Markit
18 Ilya Z. USA Free Russia Foundation
17 Anders A. United States Atlantic Council
16 Jennifer A. United States CIPE
15 Marc S. United S Center for International Private Enterprise
14 Boris B. Serbia University of Belgrade, School of Law
13 Ivanka T. Bulgaria Sofia
12 Desislava N. Bulgaria Institute for Market Ecnomics
11 Petar G. Bulgaria IME
10 Lenko L. Bulgaria America for Bulgaria Foundation
9 Emil G. Bulgaria
8 Marek T. Poland Civil Development Forum (FOR)
7 Connor L. United States NGO
6 mickey p. United States
5 Andras L. Magyarország TI Hungary
4 Peter G. Slovakia INEKO
3 Richard M. Slovakia Friends of Slovakia
2 Martina H. United States NGO
1 Anna K. USA/Poland Anna Kompanek